uLanga

R200.00

Title: uLanga by Siya Masuku
Author:
Siya Masuku
Format: Softcover
ISBN: 978-0-639-94972-7

ULanga is a graphic novel written in isiZulu by acclaimed novelist and artist Siya Masuku.

ULanga yintombi enothando. Uthanda ukumoyizela nokuhleka njalo.

Langa is girl who is full of love. She likes to smile and laugh all the time.

ULanga uhlala nogogo wakhe ekhaya. Yena nogogo bangabangani beqiniso.

Langa lives with granny at home. They are best friends.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2019
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-639-94-970-3
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32
Ubukhulu (Size): 200mm X 200mm
Isisindo (Weight): 20gm
Intengiso (Price): R200

Watch Siya Masuku discuss his graphic novel, uLanga, on eNCA here.

Looking for more titles by Siya Masuku? Check out what we have on our virtual shelves here.

Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity.

Out of stock