uNjabulo & emkhathini

R300.00

Author: Siya Masuku
Format: Softcover
ISBN: 978-0-6399497-0-3,

Only 1 left in stock

Overview

Two great isiZulu books in one from this wonderful author and artist, Siya Masuku.

uNjabulo

UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.

Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-0-3
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

emkhathini

Lolu uhambo lomkhathi nemibuzo engajwayelekile ngamapulanethi esiwaziyo..

This is a travel through space and unusual questions about our solar system.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-1-0
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

Loved uNjabulo & emkhathini? Check out more of Siya Masuku’s books here.

Read what City Press had to say about these books here.

Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity.

Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity.

Author: Siya Masuku

Publisher: Clockwork Books

Format: Soft Cover

ISBN: 978-0-6399497-0-3, 978-0-6399497-1-0