uNjabulo & emkhathini

R300.00

Title: uNjabulo & emkhathini
Author: Siya Masuku
Format: Softcover
ISBN: 978-0-6399497-0-3, 978-0-6399497-1-0

Two great isiZulu books in one from this wonderful author and artist, Siya Masuku.

uNjabulo

UNjabulo ngumfana ohlakaniphile. Uthi uma enengxaki abikele ubaba wakhe. Njenge njwayelo, ubaba amukhuthaze.

Njabulo is a clever boy. When he has a concern, he talks to his father. As always, his father offers him positive encouragement.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-0-3
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

emkhathini

Lolu uhambo lomkhathi nemibuzo engajwayelekile ngamapulanethi esiwaziyo..

This is a travel through space and unusual questions about our solar system.

Umbhali (Writer): Siya Masuku
Umhleli (Editor): Mpumie Njobe
Umdwebi (Illustrator): Siya Masuku
Umqophi (Designer): Siya Masuku
Yashicilelwa (Published): 2018
Abashicileli (Publisher): Siyafunda Online
Ifomethi (Format): Paperback
ISBN: 978-0-6399497-1-0
Ulimi (Language): isiZulu
Amakhasi (Pages): 32

Loved uNjabulo & emkhathini? Check out more of Siya Masuku’s books here.

Read what City Press had to say about these books here.

Soweto-born Siya Masuku is a highly accomplished and experienced graphic artist, a self-published children’s book writer and illustrator and entrepreneur who believes in personal upliftment through creativity.

Only 1 left in stock